VASO Todorov PEJOVIĆ


Rođen 1826. godine u selu Petrovići.

Bavio se stočarstvom i zemljoradnjom. Imao je jako malo svoje zemlje pa je obrađivao i zemlju Manastira Kosijerevo.

Bio je oženjen sa Marijom Vuka Miljanića iz Banjana.

Imali su dva sina, Stevana i Todora i dvije ćerke, Đuknu i Planu.

Vaso je umro 1903. godine.