MILORAD Gligorov PEJOVIĆ


Rođen 1940. godine u selu Bajmoku kod Subotice.

Sa dvije godine je poslat sa porodicom u mađarski logor.

Osmogodišnju osnovnu školu završio je u rodnom selu,

a školu za kvallifikovanog radnika trgovca u Subotici.

Milorad je oženjen sa Marijom Mata Odri iz Subotice.

Imaju dva sina, Igora i Gorana.