VANESSA Milivojeva PEJOVIĆ


Rođena 1977. godine u Burlingtonu u Kanadi.

Bavi se fotografijom.

Udata je za Daniela Siertsema iz Kanade.

Imaju sina Emmet-a i ćerku Hazel-u. 

EMMETT DANIEL SIERTSEMA
Rođen 2007. godine u Ontario, Kanada.

HAZEL DANIEL SIERTSEMA
Rođena 2010. godine u Ontario, Kanada.