JOVAN Todorov PEJOVIĆ


Rođen 1931. godine u selu Petrovići.

Završio je četvorogodišnju osnovnu školu u rodnom selu, četiri razreda niže gimanzije u Nikšiću,

Srednju Tehnićku u Podgorici, prvi stepen Građevinskog Fakulteta u Beogradu i drugi stepen Fakulteta Organizacionih Nauka u Beogradu. Radio je u Energo-Projektu u Beogradu.

Za svoj rad odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem.

Oženjen je sa Lefterijom Danča Dubrova iz Kavadara.

Imaju ćerku Vasiliju.