JELENA Rajkova PEJOVIĆ


Rođena 1977. godine u Trebinju.

Radi kao Predškolski odgajatelj u Dubrovniku - Hrvatska.

Udata je za Dalibora Glavana iz Trebinja.

Imaju sina Matiju i ćerku Teu.

 

MATIJA Daliborov GLAVAN

Rođen 2008. godine u Dubrovniku.

 

TEA Daliborova GLAVAN

Rođena 2010. godine u Dubrovniku.