JOJO Pajov PEJOVIĆ


Rođen 1865. godine u selu Trepča.

Jojo se preselio 1924. godine u Lasstvu kod Trebinja. Učestvovao je u balkanskim ratovima i u prvom svjetskom ratu.

Odlikovan je Medaljom i Krstom prvog Reda. Bio je oženjen sa Spasenijom Janka Mićovića iz Banjana.

Imaju dva sina, Marka i Blaža i ćerku Zlatanu.

Kada je Spasenija umrla, Jojo se opet oženio sa Ješom Novaka Tomaševića iz Banjana.

Sa njom je imao dva sina, Ljuba i Nikolu.

Jojo je umro 1927. godine.