VUKOSAVA Todorova PEJOVIĆ


Rođena 1949. godine u selu Petrovići.

Nije se udavala.

Ostali podaci nam nijesu poznati.