PERO Pajov PEJOVIĆ

Rođen 1840. godine u selu Petrovići, a seli se 1859. godine u selo Trepča.

Ranjavan je bio dva puta, kao hercegovački ustanik na Vučjem Dolu i kao crnogorski vojnik u Bici na Skadru.

Odlikovan je Danilovim Krstom, Medaljom i Krstom Prvog Reda.

Bio je oženjen sa Anđom Mira Mićunovića iz Nikšićkih Rudina.

Imali su pet sinova, Radovana, Mitra, Sima, Josipa i Baju, i četiri ćerke, Jovanu, Cvijetu, Maru i Anđu.

Pero je umro 1943. godine.