RADOJKA Danilova PEJOVIĆ


Rođena 1959. godine u Nikšiću.

Nije se udavala.

Živi u Nikšiću.