LJUBO Jovanov PEJOVIĆ


Rođen 1956. godine u selu Trepča.

Radio je u Željezari „Boris Kidrič“ u Nikšiću.

Nije se ženio.