ROSA Spasojeva PEJOVIĆ


Rođen 1961. godine u Nikšiću.

Završila je Tehničku srednju školu, radi u Pošti u Nikšiću.

Udata je za Veselina Senića.

Imaju dva sina, Milovana i Jovana i ćerku Milicu.

 

MILOVAN Veselinov SENIĆ

Rođen 1984. godine u Nikšiću.

Završio školu Unutrašnjih Poslova u Danilovgradu. Radi u Policiji u Nikšiću.

Oženjen sa Ružom Mumović. Imaju sina Lazara i ćerku Jovanu.

 

JOVAN Veselinov SENIĆ

Rođen 1987. godine u Nikšiću.

Završio je Srednju-Stručnu školu, Autoelektričar. Radi u firmi „Tosčelik Tosiali“ nekadašnja željezara „Boris Kidrič“ u Nikšiću.

Oženjen sa Sonjom Vojinović. Imaju dva sina, Živka i Mihaila i dvije ćerke Valentinu i Mirjanu.

 

MILICA Veselinova SENIĆ

Rođena 1986. godine u  Nikšiću.

Udata za Milovana Radulovića iz Nikšića.

Imaju pet ćerki, Jelenu, Anđelu, Ivanu, Maju i Anu.